Red Stories the emotion company

Manus

M

Jag har under mitt yrkesverksamma liv alltid sysslat med det skrivna ordet – det har blivit mängder med texter. Somliga rent informativa, andra populärvetenskapliga texter. Ibland har de tangerat sådant som vanligtvis hör till copywriterns yrkesroll, utan att för den skull vara kommersiell reklam.

En del manus har haft ett “förädlat uttryck”, med språk och stil lånade från andra genrer; till exempel korta texter med ett mycket begränsat antal ord eller versfötter som ligger närmare lyriken än prosan som dialogbaserade texter och dramatiseringar, gärna med en faktabaserad kärna som förvandlas till begripliga roligheter. Jag rör mig ganska obehindrat mellan olika typer av texter och anpassar mig efter målgrupp och syftet, tack vare mina studier i litteraturvetenskap och dramatik.I mitt jobb som skribent har jag producerat text till över 300 broschyrer och programblad, massor med innehåll till hemsidor och sociala media.

Det har även blivit tre böcker, “Jakten på den försvunna samiska dansen” utgavs av CESAM 2011. Det är en bok som handlar om Ola Stinnerboms sökande efter den försvunna samiska dansen.

“Ingenting är omöjligt” och är en bok som berättar om Alf Josefsson, en otrolig småländsk entreprenör och hans livsverk, utgiven av hans dotter 2014.

Boken om “Dramalogen” gavs ut av Halmstad kommun 2017 och släpptes lagom till Bokmässan i Göteborg samma år. Det var ett spännande uppdrag där jag fungerade både som redaktör och skribent. Dramalogen är ett fantastiskt projekt som utvecklats till en permanent verksamhet med ett eget kulturhus i Halmstad.

Jag åtar mig gärna att skriva böcker på uppdrag, så har du ett ämne/tema som du skulle vilja ge ut en bok om, kontakta mig så undersöker vi möjligheterna för ett samarbete.

Red Stories the emotion company

Birgitta Stålnert

Kulturvetare, producent och skribent med stort intresse för berättande i ord och bild, historia, "scenkonst" i dess vidaste bemärkelse. Har producerat allt från dans till mobilappar - gillar utmaningar och tror benhårt på att the sky is not the limit!

Vill du ha kontakt med mig är det bara att skicka ett mejl till birgitta.stalnert@gmail.com eller ringa på 0704-61 28 68